Rudolf Steiner

De kunst en haar wereldmissie

Oorsprong en toekomst van de kunsten


Rudolf Steiner - De kunst en haar wereldmissie


Steiners laatste voordrachtenreeks over kunst. Waar komen de architektuur, schilderkunst, kleedkunst en de plastische kunsten vandaan? Wat is de rol van de muziek, en van de epische, lyrische en dramatische kunsten? Hoe verhouden zich mimische kunst en danskunst met euritmie? Steiner gaat o.a. op deze vragen in. Aan bod komen onder andere: het schone en het lelijke, het tragische en het demonische element, wijsheid en kunst, interval-beleven, toneelspeelkunst en regiekunst. Als extra is aan dit boek toegevoegd Steiners toespraak 'De toekomstige taak van de kunst'. - Een grandioos beeld van aarde, kunst en kosmos. 'Het diepzinnigste, het meest omvattende wat ooit over kunst is gezegd,' aldus Marie Steiner over deze voordrachtenreeks

Met nawoorden van Rik ten Cate en Chris van der Most.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: € 32,-
264 pagina's, Gebonden en geïllustreerd. Met de originele bordtekeningen in kleur.
GA 276
ISBN 978-90-72052-72-