Rudolf Steiner

Spirituele psychologie

Rudolf Steiner - Spirituele psychologie


Er bestaat geen tekst die zo grondig en diepgaand de basisbewegingen van de ziel beschrijft als deze. In vier voordrachten schetst Steiner hoe de ziel werkt, hoe zijn verbinding is met het lichaam, hoe de relatie tot de geest is. Enkele onderwerpen: het ontstaan van voorstellingen, de kracht van liefde en haat, begeerte, wil, waarneming en gewaarwording, verveling, oordeelsvorming, het esthetische oordelen, de taal, gevoelens als ongeduld, hoop en twijfel; waarheid en liefde, en de essentie van het bewustzijn. Voor een ieder die de ziel innerlijk wil leren kennen.Met een uitgebreid nawoord van Henriėtte Dekkers-Appel.

Vier voordrachten gehouden in november 1910 te Berlijn. Uit GA 115.

Prijs: € 8,50
144 pagina's
ISBN: 90 72052 50-1