Joop van Dam

Menskunde en gemeenschapsvorming

Joop van Dam - Menskunde en gemeenschapsvorming


In twee zorgvuldig opgebouwde betogen beschrijft de arts Joop van Dam zijn visie op de moderne sociale vraagstukken en daarmee samenhangend het komen tot een werkgemeenschap of -groep. Daarbij staat de pedagogische hoofdwet centraal. Een opsteker voor allen die werken in groepen, lerarenkolleges enzovoort.


Prijs: 5,
64 pagina's
ISBN: 90-72052-43-9