Wil van Houwelingen

Ieder kind z'n temperament

Wil van Houwelingen - Ieder kind z'n temperament


Kennis van het kindertemperament wordt door pedagogen wel gezien als hèt middel om jonge kinderen te begeleiden en op te voeden. Wil van Houwelingen - een doorgewinterd pedagoge - is een meester in het waarnemen en hanteren van de temperamenten, op basis van Steiners temperamentenleer. Ieder temperament wordt eerst gekarakteriseerd, en vervolgens worden er talrijke pedagogische adviezen gegeven. Elk hoofdtukje wordt afgesloten met voedingsadviezen en tips van een arts. Voorafgegaan door een tekst van Rudolf Steiner over de temperamenten. Geïllustreerd met tekeningen van Chris van der Most.


(tijd. uitverk.)
58 pagina's
ISBN: 90 72052 41-9