Rudolf Steiner

Het morele en religieuze in de opvoeding

Rudolf Steiner - Het morele en religieuze in de opvoeding


In deze inleidende voordracht, gehouden voor Nederlanders, schetst Steiner het wezen van de mens, de innerlijke ontwikkeling, de verschillende opvoedingsstadia en de rol van het religieuze bij het kind. Uitstekend als inleiding in de vrijeschoolpedagogie.

Een voordracht gehouden in 1922 te Den Haag. Uit GA 297a.

Prijs: 5,
50 pagina's
ISBN: 90 72052 39-0