div. auteurs

Werken met verschillen op de vrije school

div. auteurs - Werken met verschillen op de vrije school


Een kleurig palet vol met artikelen over hoe je met heterogene groepen kinderen in de klas kunt omgaan. Met vele gezichtspunten en adviezen voor differentiatie in het lesgeven.

Ontstaan in samenwerking met de Begeleidingsdienst voor vrijescholen

Prijs: (uitverk.)
176 pagina's
ISBN: 90 72052 37-4