Rudolf Steiner

Menskunde, pedagogie en kultuur

Rudolf Steiner - Menskunde, pedagogie en kultuur


Op zijn rondreizen door Europa hield Rudolf Steiner vele voordrachten; speciaal voor Nederlandse pedagogen hield hij in Arnhem tien voordrachten. Daarin behandelt hij onder meer het belang van de temperamenten, het huiswerk, het tiende levensjaar, lopen/spreken/denken in verband met de latere ontwikkeling van de mens, de funktie van het geheugen, gezond makende werking van opvoeding, de rol van verantwoord speelgoed, de voeding, en - uniek in zijn pedagogische voordrachten - de samenhang van opvoeding met het karma.Voor leraren, ouders/opvoeders, artsen en therapeuten.

Tien voordrachten gehouden van 17 t/m 24 juli 1924 te Arnhem. GA 310.

Prijs: € 20,-
212 pagina's, geïllustreerd
ISBN: 90 72052 35-8