Rudolf Steiner

Christus vanuit het gezichtspunt van de antroposofie

Rudolf Steiner - Christus vanuit het gezichtspunt van de antroposofie


Rudolf Steiner behandelt de oude en de nieuwe weg om het Christus-wezen te benaderen. Hij beschrijft de betekenis van de oude mysteriŽn, het mediumschap, het zonnewezen, de moderne geestelijke scholingsweg, de omvorming door de gebeurtenissen op Golgotha en de vrijheid die daardoor ontstond. Steiner beschrijft het vbinden van de Christus in jezelf.

Een voordracht gehouden in november 1922 in Londen. Uit GA 218.

Prijs: Ä 4,ó
32 pagina's
ISBN: 90 72052 26-9