Rudolf Steiner

Sint-Jan

De gescherpte Johannesblik


Rudolf Steiner -  Sint-Jan


Midzomer, Sint-Janstijd: de langste dagen van het jaar, de zon staat hoog aan de hemel, de aardeziel heeft uitgeademd.
Hoe kunnen wij onze blik openen niet alleen voor de beperkte aardse horizon, maar voor de grote kosmische horizon?
Een inspirerende voordracht, met enkele fragmenten. Daarin laat Steiner ons de geestelijke processen meebeleven. Voor de juiste Sint-Jansstemming.
Een warme verdieping in dit feest van zon en liefde.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: 12,50
54 pagina's,
Uit GA 224, 223 en 227
ISBN 978-94-92462-55-8