Rudolf Steiner

'Beste ouders, lieve kinderen…'Rudolf Steiner -  'Beste ouders, lieve kinderen…'


Hoe zouden we het ervaren als Steiner nu tot ons sprak? Dat ervaar je als je zijn toespraken naleest. Op een ouderavond vat Steiner in een notedop heel helder samen wat de vrijeschool met het kind wil. Eveneens hoe dat wordt gedaan. En als hij de kinderen toespreekt: wat een warmte, wat een enthousiasme!

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: € 20,-
114 pagina's,

ISBN 978-94-92462-45-9