Rudolf Steiner

Het leven tussen dood en nieuwe geboorteRudolf Steiner - Het leven tussen dood en nieuwe geboorte


Wat maken wij door na onze dood? Hoe bereiden we ons voor op onze nieuwe inkarnatie? - Wat men in vroeger tijden nog wist over het leven na de dood, is verloren gegaan. De raadsels over het bestaan vˇˇr de geboorte en na de dood dringen zich tegenwoordig steeds sterker op. De geesteswetenschap brengt nieuwe inzichten over re´nkarnatie en het leven tussen dood en nieuwe geboorte. Het hoogtepunt wordt ervaren in het middernachtelijk uur.
Steiner schets de spieren als gekristalliseerd karma; het gevoel en wil als wordend karma.
Tevens wordt duidelijk hoe het met gezondheid, ziekte en karma is gesteld. Indrukwekkend is hoe enkele karmische wetmatigheden voor ons worden neergezet.
'Wij kunnen niet alleen ons leven van nu be´nvloeden maar ook het leven na de dood, en dus de toekomst,' aldus Ton Besterveld in zijn nawoord.
Een voordrachtenreeks van een zeldzame intensiteit, gehouden in Wenen.

Hardcover; gebonden. Met een nawoord van Ton Besterveld.

Zes voordrachten gehouden in april 1914 te Wenen.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: Ç 25,-
176 pagina's, Hardcover; gebonden.
GA 153
ISBN 978-94-92462-30-5