Valentin Wember

Het bouwwerk van de Waldorf-pedagogieValentin Wember - Het bouwwerk van de Waldorf-pedagogie


'Het hele onderwijssysteem werd in het leven geroepen om in de behoefte van de industrie te voorzien. ... openbaar onderwijs over de hele wereld is een proces van toelatingsexamen tot de universiteit.' - Sir Ken Robinson.

Dit boek 'is genoeg voor mensen om het vuur in hun hart te laten ontvlammen. En daar gaat het om.'

'Vrijeschoolpedagogie zonder voortdurend nieuwe vindingen is een tegenspraak in zich.'
'Dit boek wil een soort overzichtskaart voor de vrijeschoolpedagogie geven.' - Valentin WemberPrijs: 20,-
136 pagina's

ISBN 978-94-92462-28-2