Joop van Dam

De pedagogische wetJoop van Dam - De pedagogische wet


Bij het opvoeden van kinderen is het nodig dat we rekening houden met de wezensdelen van de opgroeiende mens. Er gelden bepaalde wetmatigheden bij de relatie van de opvoeder/leraar tot het kind. De 'gouden sleutel' tot een gezonde relatie opvoeder-kind is het geheim van de pedagogische wet. Deze wordt hier helder en uitvoerig uiteengezet.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: 12,-
44 pagina's

ISBN 978-94-92462-27-5