Hugo Pronk & Jacques Meulman

De nacht - onze beste bondgenoot

Vrijeschoolpedagogie


Hugo Pronk & Jacques Meulman - De nacht - onze beste bondgenoot


De nacht: spreken over iets waarvan we niet weten wat er gebeurt doordat die periode of toestand ontoegankelijk is. Wat gebeurt er eigenlijk met de mens wanneer hij slaapt? - Overdag voeden we de kinderen op, 's nachts verwerken zij wat ze, met het hoofd en met de handen, hebben geleerd. En dat blijkt een totaal verschillend resultaat te hebben. Zodat de pedagoog daar bewust op in kan spelen. - Hugo Pronk.
Hier wordt een hardnekkig opvoedkundig misverstand de wereld uit geholpen: we kunnen bij het kind de hoofdmens niet zonder meer aanspreken. Met welke krachten werkt de pedagoog in het opgroeiende kind? Meulman schetst hoe de omkering in het kleine kind plaatsvindt overgaand naar de 10-jarige en de 14-jarige leeftijd. En wat daarbij de rol van de hartekrachten is.Prijs: 10,-
72 pagina's

ISBN 978-94-92462-20-6