Ita Wegman

Oude en nieuwe mysteriŽnIta Wegman -  Oude en nieuwe mysteriŽn


'De oude mysteriewijsheid lijkt op een kasplantje dat in alle beslotenheid moet
worden behoed en gevoed,' - Rudolf Steiner.
Ita Wegman was diep met de mysteriŽn verbonden. Levendig en 'dichtbij' beschreef zij wat er plaatsvond in de mysteriecentra:
- Efese
- Eleusis
- Samothrake
- Kolchis
- Iona en Staffa.
Tevens leidt zij ons - via de inwijdingswetenschap - binnen in de kategorieŽn van Aristoteles, de Steen der Wijzen, de brand van de tempel in Efese, de druÔden, de oude inwijding, de rozenkruisers, de geheimen van goud en koolstof.
Voor de geneeskunde heeft de mysteriekennis nog een speciale
betekenis. Het blijkt dat Wegman de mysteriewijsheid goed heeft behoed
en gevoed.
Een boek dat helder licht werpt op duistere mysteriegeheimen.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: Ä 25,-
144 pagina's

ISBN 978-94-92462-19-0