Rudolf Steiner

Beelden van de evolutieRudolf Steiner -  Beelden van de evolutie


Steiners verrassende visie op de evolutie beeldend beschreven. De lezer kan zich de dingen levendig voorstellen. Door de in kleur gereproduceerde oorspronkelijke bordtekeningen van Steiner worden zijn beschrijvingen nog duidelijker. Met o.a.:

- het ontstaan van mens, dier, plant en mineraal;
- LemuriŽ en Atlantis;
- de oermens - Adam Kadmon;
- voorwereldlijke monsters en ons huidige bloed;
- fossielen en ijstijden; de aaptheorie;
- maan, kometen en sterren;
- ontstaan van vogels, vissen en gewervelde dieren;
- embryologie en het ontstaan van de aarde.

Het boek is heel gemakkelijk leesbaar en vormt tevens een goede binnenkomer in de antroposofische visie op mens en wereld. Ook is het een prachtige aanvulling op Steiners De wetenschap van de geheimen der ziel en De Akashakroniek.

Een zeldzaam mooie samenstelling voordrachten!

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: Ä 32,50
256 pagina's
Uit GA 247, 253 en 254
ISBN 978-94-92462-16-9