Rudolf Steiner

Rembrandt, mensheidskunstenaar

Rudolf Steiner - Rembrandt, mensheidskunstenaar


In 1916 hield Rudolf Steiner een groot aantal kunstvoordrachten met geprojekteerde dia's: kunst als beeld van de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Rembrandt neemt hierin een heel aparte plaats in; hij moet helemaal op zichzelf worden beschouwd. Aan de hand van zo'n 75 reprodukties van Rembrandt-werken maakt de auteur Rembrandts innerlijke worstelingen duidelijk en geeft hij inzicht in diens unieke historische opgave in de tijd van de bewustzijnsziel. Hoe kun je Rembrandts kunst het beste op het spoor komen? Aangevuld met essays over etsen en Rembrandts etskunst.

Een voordracht uit 1916, aangevuld met enkele essays.

Prijs: 10,
78 pagina's
ISBN: 90 72052 20-X