Rudolf Steiner

Goethe en zijn FaustRudolf Steiner -  Goethe en zijn <i>Faust</i>


Goethe heeft gedurende zijn hele leven aan zijn omvangrijke tweedelige Faust-drama gewerkt. Het behoort tot de grootste van de wereldliteratuur. Het beschrijft de ontwikkelingsweg van de moderne mens, met al zijn beproevingen. Rudolf Steiner bestudeerde de Faust intensief. Zijn visie op het Faust-drama geeft ons tevens inzicht in de geheimen van ons moderne mensen.
Ook zorgde Steiner ervoor dat de hele Faust onverkort werd opgevoerd; door zijn omvang werd het vaak onspeelbaar geacht.
Een prima begeleider bij de Faust-opvoeringen.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: 14,50
92 pagina's, Twee essays en een voordracht;
Uit GA 22 en GA 273
ISBN 978-94-90455-86-6