Rudolf Steiner

Pasen

Het mysterie van dood en opstanding


Rudolf Steiner -  Pasen


In de reeks jaarfeesten staat Pasen centraal. Hoe beleefden de mensen dit feest vroeger? Steiner knoopt aan bij de oriëntaalse kulturen: India en Egypte.
Blijft Pasen voor ons een groot mysterie; hoe kunnen we dit mysterie ontrafelen? Het paasfeest sluit aan bij grote gebeurtenissen in de natuur. De germaanse volkeren rouwden om het verlies van de relatie met de natuurgeesten. Steiner geeft ons een beeld van het diepe verdriet dat met het verlies van de natuur gepaard ging. En hij schetst de tegenstelling van het paasfeest tot de karma-idee. Het begrijpen van het wonder van de leidt tot een 'harteweten'. – Drie voordrachten.
bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: € 12,50
78 pagina's
Uit GA 54 en GA 161

ISBN 978-94-90455-84-2