Wolter Bos

Van binnen en buiten

Planeetkwaliteiten in het onderwijs


Wolter Bos -  Van binnen en buiten


De zich ontwikkelende mens doorzien, met zijn vermogens en eenzijdigheden. Veranderingen in willen, voelen en denken aanbrengen. Met sprekende voorbeelden geeft Wolter Bos handvatten voor het omgaan met jonge mensen. En voor de zelfkennis van ons volwassenen. Steiners spirituele inzichten zijn 't leidmotief.
Met een essay van Hugo Pronk.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: ca. 15,-
ca. 84 pagina's

ISBN 978-94-90455-80-4