Willem Zeylmans e.a.

Rudolf Steiner in Nederland

Willem Zeylmans e.a. - Rudolf Steiner in Nederland   Willem Zeylmans e.a. - Rudolf Steiner in NederlandIn deze unieke verzameling dokumenten en ooggetuigeverslagen van Steiners leerlingen en medewerkers wordt een beeld van Steiner geschetst dat weer nieuwe, deels onbekende kanten van hem belicht. In hun verslag over voordrachten, kursussen, Steiners bezoek aan de pas opgerichte Vrije School e.d. maken we kennis met Steiners humor en diepe ernst, zijn ongelofelijke kracht en zijn diepe zorgen. Daarnaast zijn er verslagen van Steiner zelf in het boek opgenomen. Opmerkelijk zijn ook de berichten over hoe Steiner de euritmie voor de nederlandse taal ontwikkelde. Voorts vormen de verslagen over de oprichting van de nederlandse Antroposofische Vereniging uniek historisch materiaal. Het boek is voorzien van kranteartikelen en foto's uit die tijd, evenals faksimilé's van enkele programma's en toegangskaarten van deelnemers. Tevens is er een lijst in opgenomen met data en plaatsen van alle voordrachten van Steiner in Nederland. Een boeiend en uniek dokument. Met een voorwoord van Bernard Lievegoed.

Rijk geïllustreerd, met faksimilé's, brieven, affiches, programma's enzovoort.

Prijs: € 10,—
294 pagina's
ISBN: 90 72052 17-X