Rudolf Steiner

Antroposofie voor het hartRudolf Steiner -  Antroposofie voor het hart


Vier voordrachten, die tot een beleven via het hart willen stimuleren.
- De mens is niet alleen een aards, sterfelijk wezen, maar heeft een relatie tot vele hiŽrarchische wezens: hij kan die relatie leren onderhouden en versterken.
- Dat kan hij ook met de natuurwezens om zich heen.
- En hij is als mens ingebed in het natuurlijke verloop van de jaargetijden, die een afspiegeling zijn van hogere wetmatigheden.
Steiners pleidooi om de antroposofie te leren zien als een aangelegenheid van het gevoel. Door een verdieping van ons gemoed kunnen we de juiste stemming voor sociale impulsen verwerven. Voor de noden van de ander.


bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: Ä 22,50
136 pagina's
GA 223
ISBN 978-94-90455-68-2