Rudolf Steiner

Het Vijfde Evangelie

Het leven van Jezus van Nazareth


Rudolf Steiner - Het Vijfde Evangelie


'Wat weten we eigenlijk over de eerste dertig jaar van het leven van Jezus? [] Het is verrassend de gebeurtenissen in het leven van Jezus mee te beleven vanuit de discipelen zelf. Het was alsof zij bij de gebeurtenissen rond het lijden en sterven van Christus sliepen en met Pinksteren als het ware ontwaakten. [.] En het is voor hen duidelijk welk hoog, goddelijk wezen op aarde geleefd heeft en de liefde heeft gebracht.'
'De laatste voordrachten vertellen bizonderheden uit het leven van Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar.'
En Steiner bericht 'over dramatische gebeurtenissen in het leven van beide Jezus-kinderen en over datgene wat in de tempel plaatsvond op twaalfjarige leeftijd.'
Ed Taylor in zijn voorwoord

Steiner beschouwde het als zijn plicht om deze resultaten van zijn geestelijk onderzoek omtrent het Vijfde Evangelie die ons beeld van Jezus verruimen, te openbaren.

Een boek dat ons een nieuwe, innige verhouding tot het Christuswezen geeft.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: 24,-
182 pagina's
Uit GA 148 en 152
ISBN 978-94-90455-38-5