Rudolf Steiner

De filosofie van Thomas van Aquino

De weg van het denken naar de realiteit


Rudolf Steiner - De filosofie van Thomas van Aquino


Hoe ontwikkelde zich het denken van Thomas van Aquino? Hoe werd het door zijn tijd ontvangen? Wat was Thomas' taak in de ontwikkeling van het denken? En wat betekent zijn gedachtengoed voor onze tijd? Deze en andere vraagstukken worden hier in deze drie voordrachten op heldere wijze behandeld.
Rudolf Steiner (1861-1925) heeft zich vanaf zijn jeugd geďnteresseerd voor filosofie. Zo bestudeerde hij al gedurende zijn middelbare schooltijd de werken van Fichte en Kant.
Eén van zijn belangrijkste werken, De filosofie van de vrijheid, zag het licht in 1894.
Op latere leeftijd kon Steiner zich - bij zijn kunstbeschouwing - 'ook verdiepen in de geweldige geestesstrijd die Thomas van Aquino in de bloeitijd van de scholastiek tegen het arabisme heeft gevoerd' (Mijn levensweg, blz. 365).

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: € 24,-
156 pagina's,
Uit GA 74
ISBN 978-94-90455-10-1